Mitra & Kerjasama

 1. Kerjasama dengan pemerintah daerah
 2. kerjasama dengan institusi pendidikan
 3. Kerjasama dengan Bidan Praktik Mandiri
 4. Kerjasama dengan instansi swasta
 5. Kerjasama dengan rumah sakit pemerintah
 6. Kerjasama dengan rumah sakit swasta
 7. Kerjasama dengan National Taipei Hospital Department of Health, Republic of China (Taiwan)
 8. Kerjasama dengan National Taipei University of Nursing and Health Science Taiwan
 9. Kerjasama dengan Institusi pendidikan di luar negeri yaitu Khon Kaen University
 10. Kerjasama dengan Nge Ann Poly and Temasek Foundation Singapore
 11. University of Leeds